Románia - Erdély - Székelyföld - Csíksomlyó


Csíksomlyó a hit és a kultúra központja volt és maradt a Szűzanya oltalmazó szeretetében. Ma is élő mitológia. Ennek a hitvilágnak megtartó ereje elevenen él a székelység tudatában. A pünkösdi búcsú Erdély hittételének hatalmas népünnepélye.

Közel 550 éve Csíkszék szellemiségének központja, országos hírű zarándokhely, búcsújáró hely (Pünkösdi búcsú; az Ezer Székely Leány Napja - először 1931-ben tartották), a római katolikus székelység vallási és művelődési központja, az erdélyi Ferenc-rendiek székhelye. Csíksomlyót történelmi múltja és műemlékei teszik igazán vonzóvá.

Csíksomlyó műemlékegyüttese egyedülálló Erdélyben, melynek egyedi értéke a Mária-szobor. Ez a Csodatevő Mária, Mária szobor "Könnyező Madonna" - Nap asszonya a 16. századi egyházművészet remeke.

A csíkiak annyi csapás és balszerencse után itt emelték fel lelküket a hit, az emberség felé. A Csíksomlyói "Csodákkal ékeskedő Mária", a csángók Babba Máriája mindig új erőt és reménységet adott a több százezer zarándoknak.

Csíksomlyót 1670-től a színvonalas műkedvelő diákszínjátszás és az írásbeliség helyi központjaként ismerték. Ezen túlmenően 1876-ig több évszázadon át Csík-, Gyergyó és Kászonszék közigazgatási székhelye is volt.

Csíksomlyó a székely nép összetartozásának és megmaradásának szimbólumává nőtte ki magát.

Csíksomlyó ma Csíkszereda északkeleti külvárosa, Várdotfalva és Csobotfalva egyesüléséből keletkezett. Az 5-ös községi úton Somlyó és Csíkcsomortán távolsága 2 km.

A városközponttól 3 km-re, a Somlyó-patak völgyében, 705 m magasságban települt. Fölötte a Kis-Somlyó (834 m) és a dúslombú bükkerdővel borított Nagy-Somlyó (1033 m) kettős vulkáni kúpja emelkedik. A Nagysomlyó tetején az egykori Sóvárat vélik felfedezni, az alatta lévő sziklaalakzatot pedig Kőosztovátának hívják. A monda szerint Sóvár úrnője, aki az ünnepnapokat se tartotta be, vasárnaponként is szorgalmasan szövögetett. A komaasszony felszólítására se hagyta abba a munkát és az osztovátája kővé változott (Vitos Mózes, 1894). A Csíksomlyói borvíz ("Nagyborvíz", Somlyai borvíz), a Lok-pataka völgyében, a lakosság kedvelt savanyú ásványvize.