MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

*Érvényes abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétel az Erdélyi Szállásajánló / Gal M Tibor I.I / www.szekelyfoldiinfo portálon történt.

 1. A Szállásadó, amely a vendég számára az igényelt szolgáltatásokat biztosítja a továbbiakban Szolgáltató
 2. A turista, aki a szállás stb., szolgáltatásokat igényli a továbbiakban a Kedvezményezett.
 3. A szállásadó számára reklámfelületet biztosító cég, amely nem számít szerződő félnek, a Szolgáltató és Kedvezményezett közötti tranzakciók folyamán, a továbbiakban az Erdélyi Szállásajánló.

Szállásfoglalás metodológiája 2023–2024 szilveszter időszakra:
1. Az Erdélyi Szállásajánló a kedvezményezettől a kapcsolatfelvételt személyesen, vagy írásban (telefon, e-mail, fax, ill. levél) tudja elfogadni. A szállás foglalása a kedvezményezett számára a szolgáltatóval történt egyeztetés alapján (telefon, email, stb.) történik.

2. Lekötéskor (ott, ahol ez másképpen jelölve nincs) 10- 50 % foglalói díj teljesítendő. A szállásfoglalás a foglalói díj teljesítéséről szóló igazolás beérkezésével lépik érvénybe. Az igényelt szolgáltatás csomag ár fennmaradó részét a kedvezményezett utólag (más feltétel hiányában) a szállás igénybevételekor (helyszínen) a szolgáltatónak teljesíti.

3. Az Erdélyi Szállásajánló és a Szolgáltató a Kedvezményezett szállásfoglalás törlésére vonatkozó kérelmét akkor tudja elfogadni, ha azt az érintett írásban benyújtja.

a./ Ha a kedvezményezett önhibájából az előlegezett szolgáltatás csomag igénybevétele meghiúsul (no show), akkor az általa befizetett előleg teljes értékének megtartására a Szolgáltató jogosult.

 • 30%, de legalább 30 euró a befizetett előleg összegéből, ha a lemondás az érkezés időpontja előtt több mint 45 naptári nappal történik;
 • a befizetett előleg 80%-a, ha a lemondás az érkezés dátuma előtt 44-31 nappal történik;
 • a befizetett előleg 100%-a, ha a lemondás az érkezés, vagy a megrendelt programon való részvétel időpontja előtt kevesebb, mint 30 nappal történik.

b./ A kedvezményezett által a szolgáltatónak fizetett előleg teljes mértékben visszatérítendő (az adminisztrációs díj hiányával), amennyiben a kormány a világjárványra (Covid 19.), vagy más Vis Maior-ra való tekintettel, olyan intézkedéseket léptet életbe, amelyek megakadályozzák a szolgáltatót az előlegezett kötelezettség  teljesítésében.
c./ A szolgáltató jogosult a beszedett szolgáltatási csomag díját maradéktalanul megtartani, ha működési szabályzata ezt a kitételt tartalmazza, erre azonban minden esetben külön előre fel kell hívnia a kedvezményezett figyelmét!

 • 4. Ha az utazás megkezdése előtt a kedvezményezett tudomására jut, hogy a lefoglalt szálláshely bármely okból fogadásképtelenné vált, vagy a szolgáltató által vállalt szolgáltatásokban változás következett be, azt haladéktalanul tudatja az Erdélyi Szállásajánlóval.
 • A kedvezményezett nem köteles a változásokat elfogadni, az Erdélyi Szállásajánló honlapjáról a szabad szálláshelyek közül másikat választhat.
 • Másik megfelelő hiányában, ha a kedvezményezett eláll az utazástól, akkor a szolgáltató köteles a foglalói díjat a kedvezményezettnek visszatéríteni.
 • A kedvezményezett, ha a szolgáltató által időközben megváltoztatott szolgáltatása miatt meghiúsult utazásért kártérítési igénnyel lép fel, akkor azt kizárólag és közvetlenül a szolgáltatóval szemben érvényesítheti
 • Nem kérhető kártérítés, ha a szolgáltató rajta kívülálló, elháríthatatlan okból nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatást (pl. természeti katasztrófa, tűzvész)

5. A szolgáltatónak hibás teljesítés esetén kártalanítási kötelezettsége van, amit a kedvezményezettel egyezségre törekedve (annak ott tartózkodása alatt) közvetlenül intéz. A kedvezményezett távozása után a szálláshelyről a szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el.

8. A szolgáltató a szálláshelyet kitakarítva, rendeltetésének megfelelően, használható állapotban köteles a kedvezményezettnek átadni. A berendezési, felszerelési tárgyak meghibásodása esetén haladéktalanul gondoskodik azok kijavításáról.

9. A kedvezményezett a szálláshelyen okozott kárt a szolgáltatóval a helyszínen (ottléte alatt) köteles rendezni.

10. A kedvezményezett a szálláshelyet egyéb megállapodás kivételével, bejelentett érkezése napján 15 órától veheti igénybe, a foglalása utolsó napján 10 óráig jogosult a szálláshelyen tartózkodni.

Fontos:
Rendkívül javasolt, hogy a kedvezményezett a foglalt szálláshelyet az előleg teljesítése alkalmából, vagy érkezése előtt legalább 50 nappal személyesen is megtekintse.
A szolgáltatónak joga van kikötéseit kiegészíteni, erre azonban minden esetben külön előre fel kell hívnia a kedvezményezett figyelmét!