MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

*Érvényes abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétel az Erdélyi Szállásajánló / Gal M. Tibor I.I / www.szekelyfoldiinfo.ro portálon történt.

  • A Szállásadó, aki a vendég számára az igényelt szolgáltatásokat biztosítja, a továbbiakban Szolgáltató
  • A turista, aki a szállás, stb., szolgáltatásokat igényli, a továbbiakban a Kedvezményezett.
  • A szállásadó számára reklámfelületet biztosító cég, amely nem számít szerződő félnek a Szolgáltató és Kedvezményezett közötti tranzakciók folyamán, a továbbiakban az Erdélyi Szállásajánló.

Szállásfoglalás

1. Az Erdélyi Szállásajánló – a kedvezményezettől a kapcsolatfelvételt személyesen, vagy írásban (telefon, e-mail, fax, ill. levél) tudja elfogadni. A szállás foglalása a kedvezményezett számára a szolgáltatóval történt egyeztetés alapján, telefonon, e-mail-ben, stb. történik.

2. Lekötéskor, ott ahol ez másképpen jelölve nincs, kb. 15% foglalói díj teljesítendő. A szállásfoglalás a foglalói díj teljesítéséről szóló igazolás beérkezésével lépik érvénybe. A fennmaradó részt a szállás igénybevételekor a kedvezményezett helyszínen a szolgáltatónak teljesíti.

3. Szállásfoglalás visszamondását az Erdélyi Szállásajánló kizárólag írásban tudja elfogadni:

a./ Ha a Kedvezményezett legalább 30 nappal az utazás előtt visszamondja a szálláshelyfoglalását, úgy az Erdélyi Szállásajánló az ügyintézési költségként a befizetett foglalói díj 30 %-nak megfelelő összeget, de legalább 10 Eurót tart vissza és a különbözetet utalja vissza a kedvezményezettnek.

b./ Az utazás megkezdése előtt, 30 napon belül a kötbér a következőképpen alakul:

  • 29-15 nap: visszamondott szálláshely esetén az ügyintézési költség a befizetett előleg 50 %
  • 14-5 nap: visszamondott szálláshely esetén az ügyintézési költség a befizetett előleg 80 %
  • 5 napon belül visszamondott szálláshely esetén a befizetett előleg 100 %

4. Az Erdélyi Szállásajánló garantálja - a közvetlen felelőssége addig terjed - hogy a Szolgáltató által bejelentett szolgáltatásokat honlapján korrekt módon ismerteti, illetve a lekötött szálláshelynél időközben bekövetkező esetleges változásokat haladéktalanul közli a kedvezményezettel, valamint a lekötött szálláshelyet a Szolgáltató és Kedvezményezett kiértesítésével írásban is biztosítja.

5. Az Erdélyi Szállásajánló, a Szolgáltató bejelentett szolgáltatásait naprakészen az Interneten megjelenő, direkt erre szakosodott honlapján, teszi a Kedvezményezett számára nyilvánossá.

Az Erdélyi Szállásajánló honlapján közzétett szolgáltatások meglétéért és a szolgáltatás minőségéért, valamint a szálláshely hivatalos működéséért a Szolgáltató vállal garanciát.

6. Ha az utazás megkezdése előtt az Erdélyi Szállásajánló tudomására jut, hogy a lefoglalt szálláshely bármely okból fogadóképtelenné vált, vagy a Szolgáltató által vállalt szolgáltatásokban változás következett be, azt haladéktalanul tudatja a kedvezményezettel:

  • A Kedvezményezett nem köteles a változásokat elfogadni, a szabad szálláshelyek közül másikat választhat.
  • Másik megfelelő hiányában, ha a Kedvezményezett eláll az utazástól, akkor a foglalási szerződés semmisé válik. Ekkor az Erdélyi Szállásajánló köteles a foglalói díjat a kedvezményezettnek visszatéríteni.
  • A Kedvezményezett, ha a Szolgáltató által időközben megváltoztatott szolgáltatása miatt meghiúsult utazásért kártérítési igénnyel lép fel, akkor azt az Erdélyi Szállásajánló mellőzésével közvetlenül a szolgáltatóval szemben érvényesítheti
  • Nem kérhető kártérítés, ha a Szolgáltató rajta kívülálló, elháríthatatlan okból nem tudja biztosítani az ígért szálláshely szolgáltatást (pl. természeti katasztrófa, tűzvész)

7. A Szolgáltatónak hibás teljesítés esetén kártalanítási kötelezettsége van, amit a kedvezményezettel egyezségre törekedve (annak ott tartózkodása alatt) közvetlenül intéz.
A Kedvezményezett távozása után a szálláshelyről a Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el.

8. A Szolgáltató a szálláshelyet kitakarítva, rendeltetésszerűen használható állapotban köteles a kedvezményezettnek átadni. A berendezési, felszerelési tárgyak meghibásodása esetén haladéktalanul gondoskodik azok kijavításáról.

9. A Kedvezményezett a szálláshelyen okozott kárt a szolgáltatóval a helyszínen (ottléte alatt) köteles rendezni.

10. A Kedvezményezett a szálláshelyet egyéb megállapodás kivételével, bejelentett érkezése napján 15 órától veheti igénybe, a foglalása utolsó napján 10 óráig jogosult a szálláshelyen tartózkodni.

Fontos: a Szolgáltató a lefoglalt szobákat csak 18 óráig tartja fenn. Ha a Kedvezményezett érkezése (bármely okból) 18 óra után várható azt a szolgáltatóval köteles előre közölni telefonon.

A Szolgáltatónak joga van kikötéseit kiegészíteni, erre azonban minden esetben külön előre fel kell hívnia a Kedvezményezett figyelmét!