Románia - Erdély - Gyergyótölgyes


A Tölgyesi-szoros (Pasul Tulghes) Gyergyótölgyes névadó helysége.
A Kis-Beszterce és a jobbról beléömlo Putna völgyének találkozásánál fekszik.
A 3751 fot számláló nagyközség (1147 épülettel), az egykori irtványfalu a Kis-Beszterce völgyében, 641 m magasságban.
Az 1850-es évekig a Putna Loka néven volt ismeretes az a völgyszakasz, amely délrol nyílik a Kis-Beszterce folyó völgye felé (ma: Putna település Gyergyótölgyes része).
Itt vezetett a piricskei vám régi kereskedoútja a Kis-Beszterce völgyébe, ahonnan lefelé Moldva, fölfelé (Bélboron át) pedig Bukovinával teremtett kapcsolatot.
Gyergyótölgyeshez tartozik a Ditrói út irányában terjeszkedo Rece vagy Recefalva (Recea - a Putna-patak mentén, 3 km), Hágóto (Hagota - 5 km-re Recétol, a Cengellér-teto felé) és a Neamt megye határán levo Péntekfalva vagy Péntekpataka (Pintic- a Kis-Besztercétol délre, tole 2 km-re). Kisebb telepek és helynevek: Nagyrez (Rezu Mare vagy Naghirez), Aszódpataka (Pârâu Asodului), Újpojána (Poiana Noua), Ópojána (Poiana Veche), Putna (Putna Mare), Tulsó víz (Sângeroasa), Tölgyesi tüdoszanatórium (Sanatoriu TBC Tulghes).
Lakói rönkfa- és deszkakereskedelemmel foglalkoznak. Furészmalmairól, deszkametszoirol és a tutajozásról volt híres.
A tutajfa innen vette útját Moldva felé. Gyergyótölgyesről a 127A megyei úton a megyehatár 5 km, majd innen Békás felé vezet az út.
1992-ben 3.657-en laktak a községben. Az Égettko (Piatra Rosie - 1510 m; Neamt megye határán) közelében felbuzgó Attila-forrást egykor palackozták.
A községben 30 ásványvízforrás buzog fel. Borvízforrások vannak a Balázs-patak völgyében és annak mellékvizeiben (Nagyréz, Deák-patak, Csibi-patak és Mar-patak völgyében összesen 6 forrás).
Ortodox muemlék-fatemploma (Biserica Sf. Arhangheli) a Már-patak völgyében látható. Fából épült 1813-ban.
A zsindellyel fedett templomban faoltár és szép ikonok láthatók. A székely és a moldvai népi építészet nyomai fedezhetok fel.
Egy régebbi, 14-15. századi templom helyébe épült. Az ortodox templom Hargita megye muemlékeinek hivatalos jegyzékében (1992) muemléképületként szerepel.
Szent Péter és Pál fakápolna (Capela de lemn ortodoxa "Sf. Petru si Pavel"), a Nagyrez felé, (Rezu Mare), 1922-ben épült.
Más látnivalók: Olaru Gheorghe telkén (Valea Frumoasa 50. szám): vízimalom és ványoló 1875-bol. Aurel faháza a 19. századból (Valea Frumoasa, 74. házszámmal átellenben).
Apostol Gheorghe telkén (Valea Frumoasa, a 815. házszám mellett): mészégeto kemence látható. Timaru Nicolae paraszti gazdasága (Rezu Mare 100.): ház, konyha, csur.